Interactieve workshop persoonlijke effectiviteit in de dierenartsenpraktijk

12/03/2020

 

Deel 1: Gedragsbeïnvloeding
Als mens in relatie met andere mensen hebben wij twee basisbehoeften: we willen invloed uitoefenen op anderen en de omgeving én we willen aanvaard worden. Maar hoe kunnen we dit bereiken? In het eerste deel van de workshop onderzoeken we de spelregels van de actie-reactie, leren we onze eigen automatische reacties los te laten en hoe een actieve deelnemer aan de communicatie te zijn, met als doel een efficiënte en vruchtbare samenwerking met de ander.

Deel 2: Afstand en nabijheid
Afstand en nabijheid is een leerpunt voor elke hulpverlener, en voor de dierenarts is dit niet anders. Het evenwicht tussen enerzijds professioneel betrokken zijn en anderzijds een veilige afstand houden tegenover een cliënt of collega is soms moeilijk te bereiken. In dit tweede deel van de workshop gaan we dieper in op dit onderbelichte aspect van de dierenartsenpraktijk en worden een aantal handvaten geboden om hier mee om te gaan.

Tijdstip

Datum: 12/03/2020
Uur: 20:00

Spreker(s)

Aaike Verstraeten

Locatie

culturele site De Meet St-Janstraat 22 9982 St-Laureins
Sint-Jansstraat 22 9982 Sint-Laureins